20. február 2023

Udržateľnosť je schopnosť robiť biznis tak, aby dlhodobo prinášal prospech všetkým zúčastneným

Autor HERRYS
Udržateľnosť je schopnosť robiť biznis tak, aby dlhodobo prinášal prospech všetkým zúčastneným

Skupina Mint Investments už vyše 20 rokov dosahuje úspechy v oblasti asset manažmentu, property manažmentu a developmentu. Zrealizovala viacero úspešných developerských projektov v Česku aj na Slovensku. V srdci moderného downtownu stavia atraktívny projekt Metropolis, ktorý od začiatku priťahuje pozornosť verejnosti. Sebastien Dejanovski, jeden z piatich partnerov, v rozhovore rozpráva o princípoch a hodnotách, ktorými sa skupina dlhodobo riadi a premieta ich do svojich projektov.

 

Ako vo vašej spoločnosti a podnikaní integrujete tému trvalej udržateľnosti?

Náš biznis je naším hobby. Práca, ktorej sa venujeme, nás skutočne baví, a preto nás zaujíma všetko, čo s ňou súvisí. Dnes sa nedá podnikať bez toho, aby ste sa nezaoberali trvalou udržateľnosťou. Je hnacou silou a výzvou pre moderné spoločnosti. Je rozvojom, ku ktorému by sme mali pristupovať aktívne všetci na celospoločenskej úrovni. Pre nás v Mint Investments nepredstavuje len ideológiu. Chceme dokázať stanovený rozvoj v oblasti trvalej udržateľnosti realizovať strednodobo aj dlhodobo a zároveň chceme, aby nám dával zmysel aj ekonomicky.

Pri projekte Metropolis, ktorý staviame v centre nového bratislavského downtownu, sme od počiatku vedeli, že nároky a očakávania klientov na bývanie v tejto zóne budú vysoké. Záležalo nám nielen na tom, aby projekt po vizuálnej stránke vyzeral atraktívne, ale aj na tom, aby bol prínosom aj po ekologickej a ekonomickej stránke, aby sa tu šetrilo zdrojmi a energiou. Preto bol od začiatku projektovaný na splnenie požiadaviek energetického certifikátu na najvyššiu možnú úroveň úspory A0. Bude mať kvalitnú prevetrávanú fasádu, okná s izolačným trojsklom, vysokokvalitnú rekuperáciu či moderné stropné kúrenie a stropné chladenie, ktoré budú zvyšovať komfort bývania budúceho užívateľa. Bývanie tu bude ekonomicky a ekologicky efektívne a bude šetrné k životnému prostrediu – a to je jeden zo základných princípov rozvoja trvalej udržateľnosti.

 

Ako vo vašej spoločnosti pristupujete k otázkam sociálnej udržateľnosti?

V Mint Investments podporujeme sociálnu rovnosť. Keď sa k nám niekto hlási do tímu, nie je dôležité, či je to muž alebo žena. Dôležité pre nás je, aby bol/a v tom odbore najlepší/a a aby sa vedel/a stotožniť s našou firemnou kultúrou.

Tiež podporujeme projekty zamerané na vzdelávanie, pretože v tom vidíme budúcnosť a dlhodobý prínos. Vedieme diskusiu s Vysokou školou ekonomickou v Prahe, pretože chceme aktívne podporovať vzdelávanie v oblasti nehnuteľností. Plánujeme nadviazať spoluprácu s Inštitútom strategického investovania ISTI, ktorý spadá pod VŠE a zameriava sa na študentov. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti, preto sa určite chceme uberať týmto smerom.

Ja spolu s mojou rodinou podporujem výstavbu škôlok v Srbsku. Mnohé deti tam stále nemajú prístup k vzdelávaniu, ktoré je v ranom veku dôležité kvôli ich zdravému vývoju. Osobne ma to zaujíma, keďže môj otec je Srb a maminka Francúzka. Podpora vzdelávania mi dáva najväčší zmysel v rámci charity.

 

Výzvou súčasného staviteľstva je zvládnuť nielen ekologickú, ale aj sociálnu funkciu budov v mestskom priestore, ktorý by mal ľudí spájať a podporovať spoločenský život. Ako ste o tom rozmýšľali pri Metropolise?  

Nikdy nehľadíme na naše projekty len ako na bytové plochy. Vnímame to tak, že vytvárame fyzické miesta, v ktorých sa uskutočňuje spoločenský život a chceme, aby sa v nich ľudia cítili dobre a radi sa stretávali. Metropolis bude mať veľké priestranné lobby a obchodný parter na prvých podlažiach, kde ľudia budú tráviť spoločný čas pri dobrej káve či využívať rozmanité služby.

Osobitnú pozornosť sme venovali parku, nielen z pohľadu navrhnutej zelene, ale celkového stvárnenia. Pre oddychovú zónu Metropolisu sme vybrali originálne viacúčelové objekty, ktoré vizuálne zaujmú ako umelecké objekty, no zároveň vytvárajú funkčný priestor na rôzne aktivity – hry, pohyb či oddych pre deti aj dospelých. Vnímame ako veľmi dôležité vytvoriť pre ľudí priestor, ktorý bude podporovať rozvíjanie komunity. Zároveň nám záležalo na tom, aby bol park Metropolisu prirodzenou súčasťou mesta, bol napojený na chodníky, cyklotrasy a ďalšie centrá, ktoré sú v blízkosti. Jeho dizajn budí dojem privátneho priestoru, ale súčasne je aj trochu prístupný z ulice.

Metropolis je celkovo uprostred života moderného downtownu, takže človek, ktorý tu bude bývať, bude čerpať zo všetkého, čím bude obklopený.

 

Viacerí developeri dnes zavádzajú do zmlúv inflačnú doložku. Vy nie. Prečo ste sa tak rozhodli?

Pretože naše podnikanie bolo vždy založené na férovom prístupe ku klientom. Inflačnú doložku sme nezaviedli a neplánujeme ju zaviesť do žiadneho z našich projektov. Dnes sa ľudia snažia ochrániť svoje peniaze pred infláciou aj tým, že investujú do nehnuteľností. A je predsa absurdné, aby sme im túto ochranu znemožnili. My si dôveru klienta vážime, ceníme si, že sa rozhodol pre náš projekt. A aby sme na tom viac zarobili? My takto nefungujeme.

 

Čo vám v Minte najviac pomáha robiť správne rozhodnutia?  

Veľa našich rozhodnutí je výsledkom hlbokej analýzy. Každý deň analyzujeme a vyhodnocujeme všetko, čo robíme. A keďže je to tímová práca, hovoríme o rizikách nielen s akcionármi, ale s celým tímom. Nezaoberáme sa len tým, čo sa deje dnes, ale myslíme dopredu na to, čo bude zajtra. V posledných troch rokoch sa udiali obrovské zmeny, ktoré zasiahli náš biznis. Musíme neustále predvídať a byť schopní robiť manažérske rozhodnutia aj v krízovom období. 
Napríklad, keď sme v Metropolise spustili predaj bytov štyri mesiace nato, ako začala pandémia. Nie každý mal tú odvahu. Keď to spätne hodnotíme, stále to považujeme za správne rozhodnutie. V kríze nevyhrávajú tí, ktorí sú najchytrejší, ale tí, ktorí sú flexibilní a rešpektujú to, čo prináša doba.

 

Ako sa vám osobne darí presadzovať udržateľnosť doma, vo vašom súkromí?

K prírode a jej zdrojom pristupujeme zodpovedne aj u nás doma. Náš dom, v ktorom bývam s mojou rodinou, je postavený tak, aby maximálne šetril zdroje, má tepelné čerpadlá, ktoré zo zeme čerpajú chlad, a minimalizuje tepelné straty. Vďaka novým systémom kúrenia a aplikáciám optimalizujeme v dome kúrenie. Snažíme sa nekúriť zbytočne tam, kde to nie je potrebné, čo je zároveň aj zdravšie. Aj tie dva stupne tepla, ktoré uberieme, sú kúskom ekológie. A čo sa týka triedenia odpadu, to sme u nás doma zaviedli dávno predtým, ako sa to stalo v našej krajine štandardom.