Prieskum trhu

 

 

Trh s novými bytmi podlieha vplyvom viacerých faktorov. Ako prvý reaguje na negatívne vpylvy, ako posledný na pozitívne. Na kvartálnej báze monitorujeme vývoj trhu novostavieb. Z kvartálneho reportu sa vždy dozvieme, koľko bytov do predaja pribudlo, aká je celková ponuka, koľko bytov a kde sa predávalo, aká je aktuálna cena nových nepredaných bytov a čo očakávame v najbližšom období.

 

Aktuálny report na stiahnutie

 
 
Na báze individuálnej požiadavky vypracovávame marketingové posudky pre konkrétne investičné zámery a projekty.  

V prípade vášho záujmu, prípravíme na mieru report, ktorého obsahom je posúdenie a odporúčania k nasledovnému:

 
- Porovnateľné a konkurenčné projekty
- Cieľová skupina
- Koncept
- Počet bytov
- Skladba bytov
- Dispozície bytov
- Výmery bytov
- Štandardné vybavenie
- Cena
 

S developermi  aktívne spolupracujeme od momentu nákupu pozemku na výstavbu projektu. Ak pripravujete projekt a zaujímajú vás aktuálne trendy, ktoré ovplyvňujú dopyt, kontaktujte nás. Odporúčania sú kombináciou informácií z prieskumov trhu, našich skúseností z predaja ako aj realitného marketingu. 

 

 

Ostatné reporty:


Prehľad trhu s novými bytmi
Q4 2018

Prehľad trhu s novými bytmi
Q3 2018

Prehľad trhu s novými bytmi
Q2 2018

Prehľad trhu s novými bytmi
Q1 2018


Prehľad trhu s novými bytmi
Q4 2017


Prehľad trhu s novými bytmi
Q3 2017
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q2 2017
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q4 2016
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q2 2016
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q1 2016
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q2 2015
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q1 2015
 


Prehľad trhu s novými bytmi
2014
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q3 2014
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q2 2014
 


Prehľad trhu s novými bytmi
2013
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q3 2013
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q2 2013
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q1 2013
 


Prehľad trhu s novými bytmi
2012
 


Prehľad trhu s novými bytmi
Q3 2011
 

„Verím, že naša prvá spolupráca dopadne dobre a p. Ing. Papcúna doporučím v krátkej dobe priateľom na predaj domu. Ďakujem.“

Roman Naňo

Viac referencií