Etický kódex makléra
realitnej kancelárie HERRYS

header bg 1

Ak sa rozhodnete predať alebo kúpiť, či prenajať nehnuteľnosť, potrebujete istotu, že Vám bude zo strany makléra poskytnutý profesionálny servis so zárukou čestnosti a aktuálnych trhových informácií, ktoré Vám uľahčia Vaše rozhodovanie. Môžete sa spoľahnúť, že každý maklér realitnej kancelárie HERRYS dodržiava nasledujúce zásady:

 1. Za každých okolností koná čestne a profesionálne. 
 2. Snahou každého makléra je zaistiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Klientovi je vždy k dispozícii odbornou radou a pomocou.  
 3. Klienta informuje o priebehu obchodu, dodržiava termíny a dohody.
 4. Svoje služby vykonáva s odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s dobrými mravmi, právnou legislatívou a obchodnou etikou.
 5. Uvádza pravdivé a úplné informácie, ktorými aktuálne disponuje. Nehnuteľnosť poskytne do ponuky až na základe písomného súhlasu jej vlastníka.
 6. Zachováva absolútnu diskrétnosť voči priamym klientom aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou. Neposkytuje žiadne osobné, dôverné a bežne nedostupné informácie ani po ukončení spolupráce.
 7. Realitný maklér poskytuje klientovi potrebnú súčinnosť aj po prevode vlastníctva, pri odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti, pri prehlasovaní osôb u jednotlivých dodávateľov (t.j. voda, plyn, elektrina) a pri prihlásení u správcu nehnuteľnosti.
 8. V prípade potreby realitný maklér spolupracuje s ostatnými realitnými maklérmi. Pri takej spolupráci realitný maklér druhého realitného makléra úmyselne nepoškodí, rešpektuje zásady dobrej spolupráce, zdvorilosti a kolegiality.
 9. Ku všetkým svojim klientom pristupuje rovnocenne a bez rozdielov.
 10. Počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako kultivovaný reprezentant realitnej kancelárie HERRYS. Riadi sa stanovenými štandardmi a záväznými predpismi, akým je aj tento Etický kódex.
 11. Snaží sa o šírenie dobrého mena realitnej kancelárie HERRYS rovnako ako aj o zvyšovanie prestíže profesie realitného makléra a obchodovania s nehnuteľnosťami.
 12. Realitný maklér sa neustále zdokonaľuje a vzdeláva vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a sleduje najnovšie trendy a vývoj trhu.

Reklamačný poriadok nájdete tu.