Etický kódex makléra realitnej kancelárie HERRYS

 

 

Cieľom realitnej kancelárie HERRYS je byť vám, našim klientom, spoľahlivým partnerom v realitách.

Maklér realitnej kancelárie HERRYS preto dodržiava nasledujúce zásady:

 

 

1. Za každých okolností jedná pri realizácii obchodu čestne a profesionálne.  

2. Snahou každého makléra je zaistiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Klientovi je vždy k dispozícii odbornou radou a pomocou.  

3. Klienta informuje o priebehu prípadu, dodržuje termíny a dohody, ktoré boli s klientom dohodnuté.  

4. Svoje služby sprevádza odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s dobrými mravmi, právnou legislatívou a obchodnou etikou.  

5. Uvádza pravdivé a úplné informácie, nehnuteľnosť vždy ponúka len s písomným súhlasom vlastníka  

6. Zachováva absolútnu diskrétnosť voči priamym klientom aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou. Neposkytuje žiadne osobné, dôverné a bežne nedostupné informácie ani po ukončení spolupráce.  

7. Neustále sa zdokonaľuje a vzdeláva vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a sleduje najnovšie trendy a vývoj trhu.  

8. Ku všetkým svojim klientom pristupuje rovnocenne a bez rozdielov.  

9. Počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako reprezentant realitnej kancelárie HERRYS, riadi sa stanovenými štandardmi a záväznými predpismi, ktorým je aj tento Etický kódex.  

10. Snaží sa o šírenie dobrého mena realitnej kancelárie HERRYS rovnako ako o zvýšenie prestíže profesie realitného makléra a obchodovania s nehnuteľnosťami vôbec.

Reklamačný poriadok HERRYS nájdete tu.

„Touto cestou si dovoľujem vyjadriť vďaku pánovi Obtulovičovi, ktorý odviedol skvelú a vysoko profesionálnu prácu ako realitný konzultant. Dovolím si vyzdvihnúť jeho komunikačné a odborné zdatnosti, ktoré predviedol pri procese jednaní s jednotlivými aktérmi počas nákupu nehnuteľnosti. Počas celého si pán Obtulovič zachoval profesionálny a zároveň aj ľudský prístup. Na základe tejto skúsenosti sa rád opäť na Vašu spoločnosť v prípade potreby obrátim a taktiež ju aj odporučím. “

Juraj Krupa

Viac referencií