Vyhľadávanie
Nové hľadanie

Prehľad trhu nových bytov, Bratislava 1Q 2016

HERRYS, Bratislava 10.5.2016

Trh nových bytov bol v prvom kvartáli naďalej silno ovplyvnený lacným financovaním nového bývania. Dopyt po ňom je hnaný najmä potenciálne zhoršenou dostupnosťou financovania v budúcnosti, v nadväznosti na aktuálne historicky najlepšie podmienky čerpania úverov.

Táto situácia v spojitosti s nemeniacou sa veľkosťou ponuky znamenala rast cien, najmä na sekundárnom trhu. Ponuka novostavieb je totiž stále hlavne na papieri. Trh je definitívne trhom predávajúceho a kupujúci strácajú sebareflexiu pokiaľ sa jedná o kúpnu cenu. Posledným regulátorom je banka, ktorá sa snaží vyzerať ako kontrola trhu, počty schválených nových hypoték však lámu rekordy.

Ponuka

Ponuka pribúda, avšak pomaly. Počet voľných bytov je dlhodobo na rovnakej úrovni, ponuka nestíha vykrývať potreby dopytu. Opatrnosť developerov z dôvodu obáv z prehriatia trhu je pravdepodobne namieste. Napriek tomu, najväčšie projekty ešte len prídu.

Dopyt

Predáva sa všetko. Od najlacnejších k najdrahším, o posledné byty je bitka. Kupujúci začínajú byť nervózni a na trhu vzniká davová psychóza. Čím bližšie ku kolaudácii, tým väčší záujem.

Ceny

Veľmi pomaly rastúce ceny sú prejavom opatrnosti developerov, ktorí formujú trh v zmysle stavania a potreby predávania najväčších počtov bytov. Táto situácia sa však môže rýchlo zmeniť ponukou v “nedostatočne zásobených” okresoch a lokalitách.

Financovanie

Refinancovanie už nie je biznis. A to aj napriek novému Zákonu o úveroch na bývanie č. 90/2016 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti  21. 3. 2016, umožňujúcemu predčasné splatenie hypotéky s maximálne 1% sankciou zo zostatku úveru. Banky sa totiž snažia udržať svojich aktuálnych  klientov znižovaním úrokových sadzieb aj mimo ukončenia fixácie úrokovej sadzby, čo klienti uvítavajú.

Sprostredkovatelia sa preto sústreďujú na nové hypotéky. Jarné kampane sa zameriavajú najmä na poskytovanie historicky najnižších úrokových sadzieb od cca 1,5% p.a. pri fixácii na 3 roky a pri hypotékach do 90% z hodnoty nehnuteľnosti . Pri financovaní developerských projektov je takmer samozrejmosťou aj 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Stále väčší problém je so získaním 100% financovania kúpnej ceny prostredníctvom hypotéky. Od budúceho roka budú totiž  banky môcť poskytovať max. 10% zo všetkých novoposkytnutých hypotekárnych úverov nad 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, kým zatiaľ je limit „iba“ na 15%.

V najbližších mesiacoch sa neočakávajú výrazné zmeny vo vývoji úrokových sadzieb, čo praje obchodu s nehnuteľnosťami.

Prognóza

Očakávania týkajúce sa trvania súčasnej situácie sa rôznia. Finanční sprostredkovatelia odhadujú ešte 2-3 roky vhodných podmienok z hľadiska financovania nového bývania, investori sú opatrnejší a pripravení na zhoršujúcu sa situáciu od leta tohto roku. Aktívni účastníci trhu nepovažujú situáciu za zdravú, napriek tomu si želajú jej pretrvanie. Kúpu nového bytu zvažuje každý solventnejší klient banky oslovený výhodnými podmienkami na čerpanie hypotéky, a tak pribúda investorov. Na trhu je viac peňazí ako príležitostí. Počet bytov na prenájom pribúda, trh sa však v určitom bode saturuje a najvhodnejšou investíciou sa na dlho stane pozemok. Z hľadiska schválenej výstavby infraštruktúry porastú ceny pozemkov aj v doteraz negatívne hodnotených lokalitách.

 

DOWNLOAD report 1Q 2016.pdf >>

 

Report pripravil:

Ing. Filip Žoldák, partner, HERRYS

"Keďže prostredníctvom našej spoločnosti sa realizuje významný podiel predaja nehnuteľností v Bratislave, máme tie najpresnejšie informácie.Vďaka podrobnému monitoringu rezidenčného segmentu poskytujeme odborné poradenstvo developerským spoločnostiam, investičným skupinám, ako aj klientom individuálne kupujúcim alebo predávajúcim nehnuteľnosť. Pravidelnými štatistikami definujeme oblasti záujmu klientov, efektívne marketingové kanály, preferované spôsoby prezentácie nehnuteľností, možnosti financovania kúpy nehnuteľnosti, ale tiež cieľové skupiny a ich preferencie."

MÁME SKÚSENOSTI A MÁME PREHĽAD


Upozornenie: Všetky uvádzané informácie sú zo zdrojov tretích strán, ktoré HERRYS nedokáže garantovať a teda niesť akúkoľvek zodpovednosť za straty, ktoré by mohli vplyvom tohto prehľadu vzniknúť. Všetky uvádzané ceny predstavujú ceny m2 úžitkovej plochy bytu bez parkovania v Euro bez DPH. Tento report sa zaoberá len novostavbami v Bratislave, ktorých sa týkajú všetky uvádzané informácie.

 

 

Jana Lackovičová

"Celý proces hľadania nájomcu až po uzavretie zmluvy prebehol na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Pri našom rozhodovaní, s ktorou spoločnosťou budeme spolupracovať výrazným spôsobom rozhodla osobnosť a prístup pána Daněka. Touto cestou chceme vyjadriť naše poďakovanie a dúfame, že s ním budeme aj naďalej spolupracovať."

Jana Lackovičová
Chcem predať
svoju nehnuteľnosť
Chcem
kúpiť nehnuteľnosť