23. január 2024

Herrys: Rok 2023 patril majiteľom bytov na prenájom

Autor Herrys
Herrys: Rok 2023 patril majiteľom bytov na prenájom

Priemerná cena pri kúpe/predaji bytu na sekundárnom trhu v Bratislave za m2 sa medziročne znížila o 2,07 % a v Q4 sa zastabilizovala na úrovni 3 644 €/m2

Priemerná cena prenájmu v porovnaní s tým opäť narástla o 5,11 %, rovnako narástla aj ponuka bytov na prenájom až o 21,56 % s priemernou cenou za prenájom vo výške 1008 Eur.

Cena bytov sa v Bratislave minulý rok stabilizovala, naopak ceny prenájmov sa zvýšili. Aj tak by sa dal zhrnúť vývoj na sekundárnom trhu s nehnuteľnosťami, ako zistila realitná kancelária Herrys. Darilo sa predovšetkým prenájmom, kde od začiatku roka 2023 aj napriek zvýšenej ponuke na trhu takmer o štvrtinu (21,56 %) narástla cena prenájmu o 5,11 %.

„Z našej praxe vidíme, že dopyt po bývaní sa nemení. Ľudia potrebujú bývať a keďže situácia na trhu bola neistá, úroky hypotekárnych úverov stúpali a dostupnosť vlastného bývania sa znižovala, premietlo sa to do nárastu prenájmov na sekundárnom trhu. Predaj sa spomalil, zato prenájom rástol a ten rastový trend má nábeh pokračovať aj v úvode tohto roka,“ zhodnotil Martin Bečár, partner v RK Herrys.
Byty na sekundárnom trhu na predaj 2023 (Bratislava)

Pri kúpe/predaji sa priemerná cena za m2 na sekundárnom trhu znížila o 2,07 % a v poslednom štvrťroku sa zastabilizovala na úrovni 3 644 Eur/m2. Kupujúci bytov si najviac za m2 zaplatili v januári 2023. Naopak, v októbri bolo možné získať najnižšiu cenu za m2. 

Ponuka bytov na predaj sa len s malými odchýlkami celoročne držala na priemernej úrovni cca 4 400 jednotiek. Najviac bytov v ponuke je v mestskej časti BAII (až 1465), najvyššiu priemernú cenu za m2 majú nehnuteľnosti v mestskej časti BAI (4715 Eur/m2).

„O kúpu sa zaujímajú najmä kupujúci, ktorí riešia svoju aktuálnu potrebu bývania – až 87 % z vykonaných predajov v našej RK. Sú to najmä tí, čo už vlastnia nehnuteľnosť, ktorej predajom chcú financovať kúpu novej nehnuteľnosti alebo kupujúci, ktorí nehnuteľnosť financujú hypoúverom a čiastočne z vlastných úspor - najčastejšie ide o páry a rodiny s deťmi. Kupujúci ako investor stále čaká na lepšie podmienky financovania,“ vysvetlil Martin Marsina, riaditeľ predaja v RK Herrys.

Z dát a skúseností RK Herrys vyplýva, že ľudia sa pri kúpe nehnuteľnosti na sekundárnom trhu sústredia skôr na novšie nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti, ktoré prešli rekonštrukciou. 

„Vo väčšej miere sledujeme trend, kedy sa ľudia obávajú nákupu nehnuteľností v pôvodnom stave, pri ktorých je nutná výrazná rekonštrukcia. Pred par rokmi to bolo naopak a napr. staromestské byty v pôvodnom stave boli veľmi vyhľadávané a kupujúci si chceli realizovať rekonštrukciu podľa vlastných predstáv. Obrat nastal po zásadnom zvýšení cien materiálov a práce remeselníkov. Pri rodinných domoch kladú kupujúci väčší dôraz na energetickú  úspornosť/ zateplenie, tepelné čerpadlá, fotovoltika a pod. Štandardne vnímame, že klienti radšej urobia kompromis vo výmere ako v lokalite a sú ochotní kúpiť 3-izbový byt s výmerou 65 m2 namiesto 75m2, ale radšej zostanú v preferovanej lokalite,“ približuje trendy Martin Marsina.
Byty na sekundárnom trhu na prenájom 2023 (Bratislava)

Priemerná cena prenájmu sa od začiatku roka 2023 zvýšila o 5, 11 % a na konci decembra predstavovala sumu 1008 Eur. Ponuka bytov na prenájom sa od začiatku roka 2023 zvýšila o 21,56  % a aj v poslednom štvrťroku dosahuje stále rastový trend. Aktuálna ponuka bytov na prenájom je 2058 jednotiek.

Z našej skúsenosti vyplýva, že prenájom uprednostňujú skôr mladí ľudia, aj z dôvodu podmienok financovania nehnuteľností /DTI, DSTI/, ktoré do značnej miery limitujú výšku úveru, aký môže mladý človek získať. Vo veľa prípadoch však mladým ľudom pomáhajú rodičia poskytnutím finančných prostriedkov na kúpu alebo založením rodičovskej nehnuteľnosti, čo umožňuje aj mladým ľuďom financovanie vytúženej nehnuteľnosti,“ dopĺňa Martina Marsina. 

Najviac bytov v ponuke na prenájom v roku 2023 bolo počas decembra (2058 ks) a najmenej v januári 2023 (1693 ks). Od začiatku roka 2023, sa ponuka bytov na prenájom postupne zvyšovala, čo trvalo, až do júna (vrátane), v lete nastal útlm a ponuka klesla a opäť začala rásť v októbri. Najvyššia priemerná cena za prenájom počas roka 2023 bola v septembri, kedy dosiahla úroveň 1064 Eur. Najnižšia priemerná cena za prenájom bola v apríli (919 Eur).

Trendom pri prenájmoch sú zariadené novšie byty. V RK Herrys klientom odporúčajú byty vždy kompletne zariadiť, ideálne novším nábytkom, lebo prázdne byty sa prenajímajú podstatne ťažšie. Prenajímateľ spravidla nechce v byte domáce zvieratá – to percento je veľmi nízke. Na druhej strane ak majiteľ pri inak neatraktívnom byte akceptuje domáce zvieratá, tak sa jeho šanca na prenajatie bytu sa výrazne zvýši.

„Celkovo na sekundárnom trhu čakávame, že trend stabilizácie cien a ponuky v prípade predaja aj prenájmu bude pokračovať. Už teraz pozorujeme oživenie dopytu zo strany kupujúcich, čo môže byť ešte podporené znižovaním úrokových sadzieb v druhom polroku a odloženou kúpou z predchádzajúcich období,“ predpovedá Martin Bečár z RK Herrys.