HERRYS magazín o realitách

Najčítanejšie články
V realitách sa cíti ako ryba vo vode. Z makléra sa za krátky čas vypracoval na šéfa predajného oddelenia. Dnes riadi tri pobočky a tím pätnástich maklérov. V dnešnom rozhovore vám Martin Marsina...
Marianna je súčasťou úspešného príbehu realitnej kancelárie HERRYS takmer od začiatku. Dnes vedie tím predajcov developerských projektov a pomáha naštartovať kariéru svojim novým kolegom. A práce...
Počas slávnostného odovzdávania prestížnych ocenení CIJ Awards Slovakia 2016, ktoré sa konalo 1.12.2016 v  bratislavskom hoteli Grand Hotel River Park  získala spoločnosť HERRYS  už po piatykrát...
Magazin

Prenajímate nehnuteľnosť? Prinášame vám článok o tom, ako sa to dá efektívne a bez starostí


Služba Rent Management vznikla ako odpoveď na potreby našich klientov. Komplexný manažment nájomného vzťahu medzi majiteľom bytu a nájomcom prináša majiteľovi menej starostí a vyšší príjem. S Martinom Marsinom, associate partnerom v spoločnosti HERRYS, sme sa rozprávali o tom, ako prostredníctvom tejto služby dokážu klientom zabezpečiť kontinuálnu obsadenosť nehnuteľnosti a prečo je platobná disciplína kľúčová.

 

 

Prečo ste sa rozhodli ponúkať službu Rent Management?

Je to výsledok požiadavky klientov. Častokrát sa stretáme so situáciou, kedy majiteľ bytu, teda prenajímateľ, nestíha riešiť a zaoberať sa svojím bytom na prenájom. Z dôvodu nedostatočnej pozornosti sa stáva, že je byt zrazu neobsadený, a teda majiteľ stráca na nájomnom. Taktiež sa stáva, že si majiteľ nevšimne, že mu nájomca nezaplatil nájomné. V jednom prípade si prenajímateľ všimol až po niekoľkých mesiacoch, že mu nájomca nezaplatil. Pri kontrole bytu zistil, že nájomca je už vysťahovaný. Majiteľ sa tak nečakane ocitol v situácii s prázdnou nehnuteľnosťou, bez zaplateného nájomného spred dvoch mesiacov.
 

Ako takejto alebo podobným situáciám služba Rent Management zabráni?

Našou úlohou je ostať aktívny aj po podpísaní nájomnej zmluvy a byť v kontakte s prenajímateľom aj nájomcom a tým predísť prípadným nedorozumeniam a komplikáciám počas trvania nájmu.  V rámci služby HERRYS Rent Management zabezpečujeme na mesačnej báze komunikáciu s nájomcami a máme prehľad o platobnej disciplíne nájomcu, poprípade o jeho ďalších plánoch týkajúcich sa nájomného vzťahu, čo nám umožňuje minimalizovať obdobia, keď byt nie je obsadený nájomcom.  Majiteľa bytu samozrejme informujeme o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa prenájmu jeho nehnuteľnosti.
 

Ako postupujete, keď nájomca mešká s úhradou nájmu?

Najskôr sa s ním snaží maklér skontaktovať telefonicky alebo písomne. Vo väčšine prípadov je to o tom, že nájomca nemá nastavený trvalý príkaz a zabudol. V ďalšom kroku posielame z právneho oddelenia, našej realitnej kancelárie, oficiálnu výzvu na úhradu. Ak nájomca stále nezaplatí a podľa nájomnej zmluvy sú splnené všetky náležitosti, aby nájomca dostal výpoveď, tak k tomu pristúpime. Vo väčšine prípadov dospejeme s nájomcom k dohode a byt opätovne prenajmeme inému záujemcovi. Zažili sme však aj situácie, kedy sme boli plne súčinní a poskytli zabezpečenie všetkých potrebných úkonov smerujúcich k ukončeniu nájmu a následným úkonom smerujúcim  k vymáhaniu dlžného nájomného a kontinuity obsadenosti nehnuteľnosti.
 

Pre koho je služba Rent management určená?

V princípe ju HERRYS vytvoril a je určená pre všetkých, ktorí vlastnia byt a prenajímajú ho. Zároveň si vážia svoj čas a peniaze a nechcú byť zbytočne zaťažovaní manažmentom nájomného vzťahu. Jedná sa hlavne o právnu podporu, zabezpečenie a kontrolu bezproblémových úhrad nájomného a kontinuálneho obsadenia prenajímanej nehnuteľnosti. Výpadok už len jednomesačného nájmu znamená, že prenajímateľ musí znášať náklady za služby spojené s prenájmom nehnuteľnosti, o ušlom zisku ani nehovoriac.
 

Koľko bytov máte zaradených do služby Rent Management?

Je ich približne 120. Portfólio vlastníkov tvoria zahraniční klienti, klienti dlhodobo odcestovaní v zahraničí, rovnako pracovne vyťažení klienti.  Zastupujeme viacero investičných klientov, ktorí vlastnia vyšší počet bytov.
 

Aký je postup pri exkluzívnom prenájme – Rent Managemente?

S majiteľom bytu podpíšeme sprostredkovateľskú zmluvu. Následne spíšeme protokol, na základe ktorého nám majiteľ odovzdá od bytu kľúče a o ostatné sa už nemusí starať. S nájomcom sa v princípe nemusí ani stretnúť. Samozrejme má možnosť zúčastňovať sa obhliadok resp. stretnutí s už nami vytipovaným nájomcom osobne, záleží len na preferencii majiteľa.
 

Hovoríte, že majiteľ nemusí nájomcu ani len stretnúť, vkladá do vás veľkú dôveru...

Každého záujemcu dôkladne preverujeme cez všetky dostupné registre, chodíme s nimi na obhliadky, rozprávame sa s nimi a spoznáme ich. Na základe toho vieme dať majiteľovi odporúčanie, koho si vybrať. Zároveň sa na nás obracia s dopytom veľa firiem, organizácií alebo ambasád, ktoré hľadajú byty pre svojich prichádzajúcich zamestnancov. Disponujeme teda širokou databázou slušných potencionálnych nájomcov. 
 

Čo považujete za najväčší benefit pri tejto službe?

Najväčšia pridaná hodnota pre majiteľa bytu je, že sa snažíme v najväčšej možnej miere maximalizovať čas, kedy je byt počas roku obsadený, teda prenajatý. Druhá vec, ktorú by som spomenul je, že veľmi dbáme na pohotovú reakciu právneho oddelenia, v prípade, že je to potrebné. Rovnako na platobnú disciplínu. 
 

Čo to znamená?

Znamená to toľko, že dbáme na to, aby platby prebiehali včas. Niekoľko dní pred dátumom splatnosti pripomíname nájomcovi, aby platbu zrealizoval a zároveň majiteľovi aby si skontroloval, či mu platba reálne prišla.
 

Ako viete zariadiť kontinuálnu obsadenosť bytu?

Naša zmluvná dokumentácia je nastavená tak, že vytvára priestor, aby sme túto službu dokázali pre majiteľa nehnuteľnosti zabezpečiť. Dlhodobý kontakt s nájomcom nám umožňuje bezproblémovú súčinnosť pri realizovaní nových obhliadok, čo pri klasickom prenájme vôbec nie je bežné. Čo je rovnako dôležité, nehnuteľnosť máme v našej databáze pripravenú, profesionálne nafotenú, dokumentáciu spracovanú. Takúto nehnuteľnosť vieme prakticky okamžite zaradiť do ponuky.
 

Čo poskytujete nad rámec toho, čo je podľa vás bežné?

Vieme bez problémov zabezpečiť rôzne úpravy bytu ako napríklad čistenie, maľovanie, drobné inštalatérske alebo elektrotechnické práce, prípadne sťahovanie. Máme svojich overených dodávateľov, na ktorých sa vieme spoľahnúť a radi ich odporučíme. V prípade, že je majiteľ dlhodobo odcestovaný, celý proces skoordinujeme a zabezpečíme.
 

Keď si niekto prenajíma svoj byt sám, aká je pre neho vaša pridaná hodnota? Čím ho presvedčíte?

Majiteľ bytu sa nemusí ničoho zúčastňovať. Až do momentu podpisu nájomnej zmluvy. A aj tu ho vieme v prípade jeho preferencie zastúpiť na základe plnej moci. Zariadime nafotenie, nájdeme záujemcu, overíme ho, zmluvy máme okamžite k podpisu, všetky procesy máme zautomatizované.
 

Ako je táto služba spoplatnená?

Za službu nezaplatí klient viac ako je odmena za bežné sprostredkovanie prenájmu. Účtujeme si poplatok vo výške jedného mesačného nájmu plus DPH. V prípade, že nájomca odíde v priebehu prvého roka, hľadáme nového nájomcu pre majiteľa bezplatne.
 

Čo by ste na záver odporučili klientom, ktorý vlastnia a prenajímajú nehnuteľnosť?

Aby prenajímali efektívne a bez starostí, vážili si svoj čas a šetrili peniaze :)

„Nemám nič, čo by som mohla pri spolupráci vytknúť. Nadmiera trpezlivosti, slušnosti a profesionality.“

Terézia Thierová

Viac referencií