18. marec 2022

Prenajímanie nehnuteľnosti má svoje úskalia, niekedy sa oplatí staviť na skúsenosti odborníkov na trhu

Autor HERRYS
Prenajímanie nehnuteľnosti má svoje úskalia, niekedy sa oplatí staviť na skúsenosti odborníkov na trhu

Prenájmy v hlavnom meste prežívajú dopytový boom. Na trh sa vracia skupina zákazníkov, ktorí kvôli pandémii takmer dva roky absentovali, akými sú napríklad zahraniční pracovníci. Dnes platí, že kúpa nehnuteľnosti za účelom prenájmu je pre klienta výhodná, prináša však mnohé úskalia a vyžaduje si vysokú mieru angažovanosti. RK HERRYS preto prináša riešenie v podobe rent manažmentu.

 

Prenájom bytu môže pôsobiť ako pomerne jednoduchá záležitosť, ale opak je pravdou. Pokiaľ si chce prenajímateľ zabezpečiť stály príjem, musí na tento proces vynaložiť množstvo času a energie. RK HERRYS na trh už pred časom priniesla riešenie v podobe služby Rent manažment. Tá celý proces zefektívňuje pre obe zainteresované strany, nakoľko realitná kancelária zastrešuje celý proces od hľadania nájomcu až po ukončenie nájmu.

Len v minulom roku stúpol záujem o túto službu až o 36 % čo svedčí o tom, že sa profesionálny manažment stáva pre mnohých klientov čoraz atraktívnejším a RK HERRYS aktuálne spravuje viac ako 200 nehnuteľností v Bratislave. Behom posledných pár rokov od spustenia služby rent manažment sa vyprofiloval typ klienta, ktorý službu najčastejšie využíva a ktorý naplno ocení jej benefity. Práve vďaka tomu, že makléri dobre poznajú svojich klientov, vedia ponúknuť osobitný prístup a šiť ponuky na mieru čo najefektívnejšie.

Zväčša za nami prídu zaneprázdnení ľudia, ktorí kvôli práci a svojmu životnému štýlu nemajú vždy kapacitu napríklad na behanie po obhliadkach so záujemcami. Oceňujú odbremenenie od časovo náročnejších úloh spojených s prenájmom nehnuteľnosti, ako aj pomocnú ruku pri riešení problémov, možnosť konzultácií počas trvania nájmu a dohliadanie nad nájomným vzťahom, prípravu dodatkov k predĺženiu nájmu alebo zastrešenie jeho predčasného ukončenia.“ opísal Martin Marsina z RK HERRYS.

Veľký benefit prichádza v samotnom hľadaní nájomcu. Nehnuteľnosti ponúkané v rámci služby rent manažment dostávajú väčšiu pozornosť v rámci portálov realitnej kancelárie a väčší marketingový priestor, čo zvyšuje šancu na rýchle nájdenie nájomcu. Samozrejmosťou je preverenie nájomcu v dostupných registroch na internete.

 

Podpisom zmluvy to nekončí

Služby rent manažmentu siahajú ďalej, než len po podpis zmluvy s nájomcom. Ide o nastavenie korektného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom vyplývajúceho z plnenia vytýčeného v nájomnej zmluve. Realitná kancelária sa tak stáva akýmsi styčným dôstojníkom medzi oboma stranami, a to v dobrom aj zlom. Dohliada na včasné platenie nájomného a rieši prípady, kedy včas platba neprebehne. Takýmto situáciám však predchádzajú systémom mesačných notifikácií, kedy nájomca dostane mailom alebo telefonicky informáciu o blížiacom sa termíne úhrady nájmu. Notifikáciu odošle RK HERRYS aj prenajímateľovi s výzvou, aby si skontroloval prípis úhrady na účet.

„Systém zasielania notifikácií sa nám veľmi osvedčil, dobré ohlasy prichádzajú od nájomcov aj prenajímateľov. Veríme, že je omnoho efektívnejšie problémom predchádzať, ako ich riešiť neskôr, a toto je práve jeden z nástrojov. Dlhodobo budujeme u nájomcov vyššiu platovú disciplínu,“ dodáva Martin Marsina z RK HERRYS.

Základom dobrých vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom je bezpochyby kvalitne vypracovaná nájomná zmluva, ktorá stavia obe strany do férovej pozície. Právne oddelenie realitnej kancelárie v rámci služby rent manažment zastrešuje kompletný právny servis tak, aby boli všetky zmluvy riadne platné a v súlade s najnovšími nariadeniami. Právny servis a akékoľvek poradenstvo s ním spojené je pre klienta k dispozícii nepretržite po celú dobu poskytovania služieb.

Profesionalita a skúsenosti maklérov vstupujú do hry nielen po právnej stránke, ale aj v prípade nevyhnutných doplnkových služieb ako pomoc pri sťahovaní, upratovaní, či dokonca maľovaní. Makléri RK HERRYS presne vedia, kde a na koho sa obrátiť, aby služby promptne zabezpečili a opäť tak majiteľovi nehnuteľnosti ušetrili čas.