Vyhľadávanie
Nové hľadanie

Na podanie daňového priznania z nehnuteľnosti zostáva už len pár dní

Bratislava, 27. január 2016 – Tento rok máme vďaka víkendu o deň viac času na vyplnenie daňového priznania z nehnuteľnosti.  No i tak sa tento termín rýchlo blíži. Preto pre vás odborníci z právneho oddelenia realitnej kancelárie HERRYS pripravili podrobné informácie kto, čo, kedy, kde a ako. Čítajte pozorne, aby ste na nič nezabudli!

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým v priebehu roku 2015 (i) pribudla nehnuteľnosť alebo (ii) predali nehnuteľnosť alebo (iii) nastali také zmeny oproti roku 2015, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov), pričom rozhodujúci je nový stav ku 1.1.2016. Ak sa daňovník stane vlastníkom alebo nájomcom nehnuteľnosti dňom 1.1.2016, vzniká daňová povinnosť týmto dňom (napr. ak vklad kataster nehnuteľností povolil dňa 1.1.2016 aj vtedy daňové priznanie podáva nový vlastník v roku 2016).

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na základe dohody o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti poveriť jedného zo spoluvlastníkov podaním daňového priznania, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Kde a kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane do 1.2.2016 (posledný deň na podanie). Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom vzorovom tlačive, ktoré dostanete u správcu dane. Súčasťou predpísaného tlačiva o daňovom priznaní je tiež poučenie ako ho vyplniť. Určite odporúčame vziať si tiež potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti. Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave sa daňové priznanie podáva na Magistráte na oddelení miestnych daní a poplatkov, ktorý nájdete na Blagoevovej ulici č. 9 v Petržalke.

Čo znamená čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností?

Ak daňovník už v minulosti podal priznanie k dani z nehnuteľností a ku 1.1.2016 sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo alebo nájom nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Čiastkové daňové priznanie sa podáva na rovnakom predpísanom vzorovom tlačive.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nie je potrebné podávať každý rok, ale podáva sa len pokiaľ príde pri nehnuteľnosti k nejakej zmene (či už vlastníctva, alebo napr. ku zmene v účele užívania nebytového priestoru). Každý rok vám tak automaticky príde platobný výmer správcu dane s výškou dane z nehnuteľností, ktorý len musíte uhradiť.

Aké sú sadzby dane z nehnuteľností v Bratislave?

Výšku dane z nehnuteľností vypočíta na základe daňového priznania správca dane, a to podľa sadzby dane z nehnuteľností v Bratislave, ktoré sú rozdelené v Bratislave do 3 pásiem:

1. pásmo na území mestskej časti Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica a Lamač 
2. pásmo na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa 
3. pásmo na území mestskej časti Staré Mesto

Daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o výške vyrubenej dani do 15.5.2016. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Upozorňujeme, že vyššie uvedené sa nevzťahuje na zmeny vo vlastníctve nehnuteľností z titulu dedenia alebo vydraženia, kde ohľadne podávania daňových priznaní na daň z nehnuteľností platia iné pravidlá.

Článok pre vás pripravilo právne oddelenie spoločnosti HERRYS s.r.o pod vedením JUDr. Martin Bečára.

Moja prvá skúsenosť s realitnou kanceláriou pri predaji bytu v centre Bratislavy nebola dobrá. Táto 'všetko-v-jednom' (človeku) realitka s nižšou províziou zrejme fungovala tak, že jej starosti skončili zverejnením inzerátu na internete. Ak sa pošťastilo, zarobili svoje percentá z predaja, ak nie, veľa námahy ich to nestálo. Keď sa pár mesiacov nič nedialo, hľadal som alternatívu a tentokrát som mal viac šťastia. Pán Jablonka z realitnej kancelárie HERRYS je očividne človek, ktorý sa vyzná, a ktorého jeho práca baví. Áno, provízia bola vyššia, ale mal som možnosť pozorovať profesionála v akcii. Naučil som sa, že záleží na tom, ako urobiť fotky z bytu, aby z nich bolo vidieť jeho prednosti. Aj to, že je dôležité mať prehľad o cenách nehnuteľností, aby sa cena stanovila primerane. S obdivom som sledoval, ako pán Jablonka prezentoval byt záujemcom aj ako hľadal spôsoby, ako ich prilákať. Byt sme predali v rozumnom čase za cenu, s ktorou som bol spokojný ja a myslím aj kupujúci. Dobre padlo, že formality (kúpno-predajná zmluva, kataster, dokonca kooordninácia s bankou poskytujúcou úver kupujúcim) sa ma takmer netykali. Všetko predpripravili v HERRYS.
Myslím, že tá vyššia provízia stála za to.

BR
Chcem predať
svoju nehnuteľnosť
Chcem
kúpiť nehnuteľnosť