18. december 2019

Nový Ružinov očami developera CZ Slovakia, a.s.

Autor HERRYS
Nový Ružinov očami developera CZ Slovakia, a.s.

O vízii projektu Nový Ružinov, architektúre, úspešne ukončenej prvej etape a aktuálnych výzvach Pravého Krídla sme sa rozprávali s projektovou manažérkou CZ Slovakia a.s., Zuzanou Pavlovou.

Ako je vnímaný projekt Nový Ružinov v spoločnosti CZ Slovakia, a.s.?

Nový  Ružinov   je   najväčším   rezidenčným   projektom   našej   spoločnosti a kladieme veľký dôraz na kvalitu a inovatívnosť riešení použitých v projekte. Projekt je prioritou CZ Slovakia, a.s., je to naša vlajková loď, ktorá zamestnáva najviac pracovnej sily.

Aká je vízia projektu?

Nechceli sme postaviť len ďalšiu bytovku. Cieľom bolo vytvorenie novej štvrte v rámci mestskej časti Ružinov, s kvalitným verejným prostredím, infraštruktúrou, kde ľudia budú nielen bývať, ale aj pracovať, zabávať sa, relaxovať či športovať, jednoducho, kde budú radi žiť.

Čo tento projekt ponúka oproti konkurenčným projektom?

Projekt má veľmi atraktívne architektonické riešenie, skladá sa z malopodlažných  mestských  víl  s  funkčnými  a  efektívnymi  pôdorysmi  bytov   a apartmánov, s veľkými terasami a predzáhradkami. Dôraz na prepojenie interiéru s exteriérom sa predlžuje v podobe nadštandardného riešenia rezidenčného parku s množstvom zelene a zaujímavých prvkov. Kvôli zvýšeniu estetickosti verejných priestorov sme do projektu prvýkrát zakomponovali polopodzemné veľkoobjemné kontajnery na komunálny a triedený odpad.

Myslíme si, že okrem veľmi dobrého produktu je našou konkurenčnou výhodou proklietsky prístup: vždy sa snažíme vychádzať našim klientom v ústrety, čo    v tejto druhej etape odzrkadľuje možnosť výberu štandardného, nadštandardného vybavenia bytov, prevedenie holopriestor a individuálne klientske zmeny; okrem toho sa snažíme našim klientom komunikovať vždy presné a včasné informácie a uvedomujeme si, že úloha developera nekončí odovzdaním nehnuteľnosti novému majiteľovi.

Kedy bude projekt so všetkými fázami hotový a svojim obyvateľom bude ponúkať všetky benefity?

Prvá fáza projektu je z hľadiska výstavby takmer ukončená, v súčasnosti odovzdávame byty a apartmány v najväčšej mestskej vile a na jar budúceho roka odovzdáme v poslednej šiestej vile danej fázy. Druhá etapa projektu má právoplatné územné rozhodnutie a výstavbu plánuje dokončiť na prelome 2022 - 2023. Ostatné fázy projektu plánujeme v horizonte 2023 - 2025.

Prečo práve táto architektúra, aké bolo zadanie pre Compass Ateliér?

Naša požiadavka na architektov bola koncepčne navrhnúť ucelenú mestskú štvrť, ktorá zohľadní malopodlažnú zástavbu rodinných domov, existujúcich záhrad z jednej strany a zástavbu prvej fázy projektu z druhej strany pozem- ku investora. Po architektonickej stránke sme chceli jednotlivé fázy odlíšiť a zároveň ich prepojiť tak, aby vznikla rozmanitá štruktúra objektov z kom- pozičného, funkčného, estetického hľadiska s kvalitným verejným priestorom, ktoré ocení každý budúci užívateľ priestorov tejto mestskej štvrte. Čo sa týka verejných priestorov už v prvej fáze sa nám osvedčila spolupráca medzi reno- movaným ateliérom Laboratórium architektúry krajiny pod vedením M.Marcinova a Compass Ateliérom.

Projekt je v území pionierom, pripravované projekty už ťažia z pozície, ktorú im Nový Ružinov pripravil. Ako vy vnímate túto pozíciu?

Naším zámerom bolo rozšíriť obľúbenú mestskú časť Ružinov bez zahusťovania už existujúcej zástavby. Z toho je odvodený aj názov projektu „Nový Ružinov – Radosť žiť!“. Výstavba na zelenej lúke priniesla množstvo výziev vo forme vybudovania a rozšírenia inžinierskych sietí, z čoho do budúcnosti môžu profitovať aj obyvatelia rodinných domov v susedstve projektu. Do prvej etapy sa nám podarilo pritiahnuť aj základnú občiansku vybavenosť ako sú napr. potraviny, vináreň, cukráreň a dokonca sa tu plánuje otvorenie zubnej ambulancie. Čo sa týka ostatných projektov, vnímame to ako pozitívne potvrdenie toho, že naše rozhodnutie rozširovať Ružinov týmto smerom bolo správne.

V okolí projektu sa intenzívne stavia, čo projekt D4R7 projektu NR2 prinesie a čo mu zoberie?

Odovzdanie bytov a apartmánov v Novom Ružinove 2 je z časového hľadiska naplánované na obdobie, kedy D4R7 bude v prevádzke. Noví majitelia by   mali iba benefitovať z tejto výstavby, keďže Slovnaftská ulica sa stane slepou ulicou a súčasná tranzitná premávka bude presmerovaná na novú cestu ešte pred štvrťou Nový Ružinov, zároveň to znamená, že Slovnaftská ulica bude mať priamy nájazd na D4R7, čo v konečnom dôsledku ešte viac zrýchli a zjednoduší prístup na primárnu mestskú dopravnú sieť. Samotná diaľnica bude oddelená protihlukovou bariérou od celej štvrte Nový Ružinov.

V prvej etape ste klientom ponúkali nadštandardne zariadené byty kuchynskou linkou, čo to bude v druhej etape?

V tejto etape sme našim klientom pripravili možnosť vybrať si nadštandardné riešenia vo forme rôznych balíčkov od jednoduchších riešení až po kompletné smart home riešenia. Tieto balíčky budú spoplatnené, ale pre klientov budú výhodnejšie, ako keby dané prvky riešili individuálne.

Aké riziká vnímate v súvislosti s predajom bytov v druhej etape?

Premiérovo predávame byty s predzáhradkami, čím rozširujeme naše portfólio produktov, ale na druhej strane navyšujeme cenu nehnuteľností. Predávame osvedčený produkt – malý počet bytov/ apartmánov v jednej budove, ale vo vyššom štandardne, ako bola predošlá fáza projektu.

Kde vidíte rezidenčný trh o 5 rokov?

Všetko nasvedčuje tomu, že ceny nehnuteľností budú ešte rásť a dopyt po bytoch v novostavbách v hlavnom meste neutíchne. Ak nepríde ekonomická kríza alebo znevýhodnenie  hypotekárneho  financovania,  čomu  nasvedčujú aj posledné ekonomické analýzy, nevidíme dôvod pre spomalenie dopytu aj s ohľadom na demografické analýzy. Okrem toho byty v novostavbách predstavujú aj spoľahlivú konzervatívnu investičnú príležitosť. Na najbližších 5 rokov sa pozeráme s optimizmom a v tomto duchu chystáme aj ďalšie etapy projektu.

Ak by ste si dnes kupovali byt, kde by ste si kúpili?

Samozrejme v Novom Ružinove :) Zhodou okolností viacero našich zamestnancov kúpilo byt pre seba ešte v prvej etape projektu a so svojím bývaním  sú nadmieru spokojní.