27. jún 2022

Cenami prenájmov hýbe vysoký dopyt, ponuka klesla o viac ako 40 %

Autor HERRYS
Cenami prenájmov hýbe vysoký dopyt, ponuka klesla o viac ako 40 %

Už tak dynamický trh s prenájmami sa vplyvom príchodu utečencov z Ukrajiny stal ešte aktívnejším. Stúpa dopyt, aj priemerné ceny, ponuka sa stále znižuje, pričom podľa dát RK HERRYS klesla len v posledných troch mesiacoch o viac ako 40 %. Zároveň sa do hlavného mesta vracia zahraničná klientela, ktorá kvôli pandémii dlhší čas na trhu absentovala.

Trh s prenájmami je v Bratislave opäť aktívnejší, v posledných troch mesiacoch zaznamenali v RK HERRYS nárast realizovaných prenájmov o 30 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Je to reakcia na príchod utečencov z Ukrajiny, ktorých záujem o prenájmy stále pretrváva, aj keď je v porovnaní s marcom menší. Na trh sa vracia aj zahraničná klientela, ktorá kvôli pandémii takmer dva roky absentovala, jedná sa najmä o zamestnancov nadnárodných spoločností a vysokoškolských študentov. Práve tieto faktory prispeli k nárastu cien prenájmov o takmer 10 % v porovnaní s úvodom februára 2022, zároveň sa ponuka prepadla o viac ako 40 %.

„Situáciu na trhu pravidelne monitorujeme, výraznejšie klesá ponuka od úvodu marca. Príchod ľudí z Ukrajiny je určite primárnym dôvodom zvýšenia dopytu po prenájmoch v hlavnom meste, kde si už stovky rodín prenajalo byt, či už za štandardných alebo zvýhodnených podmienok,“ priblížil situáciu Martin Marsina z RK HERRYS.

Okrem vyššej ceny musia nájomcovia myslieť aj na rastúce ceny energií. Štandardne má totiž prenajímateľ právo navýšiť energie aj počas trvania prenájmu v prípade, že navýšenie korešponduje s navýšením cien energií od dodávateľa. V RK HERRYS predpokladajú, že zvyšovanie energií bude aktuálna téma najmä v najbližších mesiacoch pri uzatváraní nových nájomných zmlúv a predlžovaní už existujúcich. Rovnako tak očakávajú, že suma určená ako preddavok energie sa v nových zmluvách bude navyšovať.

Lokalita a komfort v podobe zariadeného bytu

Preferencie nájomcov sú jasné, vyhľadávajú najmä byty v lokalitách s dobrou občianskou vybavenosťou a infraštruktúrou, záleží im aj na dostupnosti do mesta. Práve z tohto dôvodu je dopyt po prenájmoch v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto a začiatok Petržalky. Z realizovaných prenájmov RK HERRYS vyplýva, že sa najviac prenajímajú 2-izbové byty. Prím hrajú najmä byty s kompletným novším zariadením vrátane všetkých spotrebičov, prenajať byt so starším zariadením, prípadne čiastočne zariadené byty trvá dlhšie.

Tieto preferencie reflektujú priamo na potreby nájomcov, ktoré sú úzko späté so životným štýlom, ale aj finančnými možnosťami. Priemerný vek nájomcov sa za posledné dva roky podľa dát RK HERRYS drží na úrovni 33 rokov, najdominantnejšou skupinou sú mladí Slováci prichádzajúci do Bratislavy za prácou či končiaci vysoké školy, záujem je aj zo strany mladých Bratislavčanov, ktorí sa osamostatňujú od svojich rodičov ako aj spomínaná zahraničná klientela. V menšej miere sú zastúpené aj rodiny, ktoré ale vo väčšej miere vyhľadávajú nehnuteľnosti na kúpu.