Pre developerov

 

Máme skúsenosti a máme prehľad. Keďže prostredníctvom našej spoločnosti sa realizuje významný podiel predaja nehnuteľností v Bratislave, máme tie najpresnejšie informácie a rozsiahle skúsenosti s predajom developerských projektov.
 
Dlhoročná špecializácia na analyzovanie trhu s novostavbami, profesionálne zvládnuté poradenstvo v oblasti prieskumu a adekvátne definovanie dopytu nám umožňuje nastaviť stratégiu budúcich projektov. V zmysle racionálneho zadefinovania optimálnych výmer bytových jednotiek, skladby bytov v rámci projektu, ako aj ich cenotvorby v spoločnosti HERRYS vytvárame overené zdroje informácií pre developerov. V nadväznosti na dôkladné nastavenie projektu a na základe našich dlhoročných skúseností poskytujeme služby v oblasti projektového manažmentu predaja a marketingovej komunikácie projektov. 

 

Spolupráca predstavuje:

 

Štandardné riešenie pre developerov
Lepšiu voľbu ako vlastný predaj – pri rovnakých alebo menších nákladoch
Efektívny predaj – optimálna rýchlosť za primerané ceny
Komplexný marketing – nie len reklama
Analýzy trhu a dopytu
Real-time analýza odozvy marketingových nástrojov – Google, inzercia realitné portály a OOH kampane, sociálne siete
Efektívne riešenie nákladov na reklamu
Analýzy cieľových skupín
Analýzy klientov a ich správania vyplývajúce z údajov (CRM)
 

 

 

Konkurenčné výhody:

 
Oslovenie a kumulácia väčšieho množstva klientov/dopytu vďaka rozsiahlej ponuke
Šetrenie nákladov na komunikáciu a reklamu
Prehľad o trhu – nie len z projektov predávaných HERRYSom
Predajcovia špecializovaní na predaj novostavieb, či už z papiera alebo dokončených projektov
Obchodne a komunikačne zruční predajcovia
Skúsený projektový manažér
Vysoká efektivita predaja
Real-time reakcie na výstup z reklamy a priamej väzby od klientov – okamžitá reakcia kampaní na potreby predaja
Presná evidencia a vyhodnocovanie
Aktívna rozsiahla databáza klientov – viac ako 8.000 aktívnych kontaktov

 

 

 

 

 

S developermi vieme spolupracovať od fázy obstarania pozemku. Naše služby zahŕňajú:

 

Konzultácie a poradenstvo

 

V prípravnej fáze projektu:
 

Odporúčania k využitiu pozemku v zmysle funkčnej náplne,
odporúčania k pozicioningu projektu porovnanie s potenciálnymi konkurenčnými projektmi,
odporúčania k skladbe bytov,
odporúčania k výmerám bytov,
odporúčania k dispozičným riešeniam bytov,
odporúčania k štandardnému vybaveniu bytov,
odporúčania k cenotvorbe a vytvorenie cenníka,
odporúčania a nastavenie reklamnej kampane a potrebných marketingových nástrojov,
odporúčania k legálnej štruktúre a obsahu predajných dokumentov a zmlúv,
odporúčanie a zabezpečenia nastavenia financovania projektov v hypotekárnych bankách.


 

V predpredajnej a predajnej fáze projektu:
 

Zabezpečenie reklamy a inzercie,
prezentácia predajných a marketingových materiálov,
prezentácia technickej dokumentácie,
prezentácia a vysvetlenie zmluvných dokumentov,
zabezpečenie podpisov zmluvných dokumentov,
administrácia zmluvných dokumentov,
pravidelný reporting – predaj aj marketing,
spätná väzba od klientov stretávanie sa so záujemcami o kúpu,
obhliadky nehnuteľností,
prezentácia, a výklad k financovaniu nového bývania.
 
 

Tabuľka nižšie zobrazuje aktuálny stav predaja projektov k 16.6.2020

 

Predaj + marketing 

 

V HERRYSe sme spojili predaj a marketing do jedného balíka, aby sme zabezpečili čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase a boli čo najviac efektívny. 
Okrem predaja pre projekty zabezpečujeme i nasledovné marketingové služby:

 

Branding a pozicioning projektu
Vizuálna identita a kreatívna idea
Marketingová stratégia, plán a jeho napĺňanie
Kompletné grafické a obsahové spracovanie
Copywriting
Web stránka projektu (kompletné riešenie na kľúč)
Outdoor & Print
Public relations & sociálne siete
Eventy (napr. Deň otvorených dverí, Otvorenie vzorového bytu)
Prezentácia projektu na realitných portáloch a denná starostlivosť o inzerciu


 

Najväčšie výhody predajnej a marketingovej stratégie HERRYS sú:

Optimalizácia marketingových nákladov pre developerov  (real spending)
Flexibilná marketingová kampaň
Denná aktívna spolupráca marketingového a predajného tímu
Rýchla reakcia na situáciu na trhu
Podrobný prieskum trhu novostavieb v Bratislave a z neho vyplývajúce reálne nastavenia projektu
Aktívna práca s databázou klientov HERRYS 

 

Nie je umenie začať projekt predávať. Skutočné umenie je ho i úspešne vypredať.

Sme hrdí, že sme sa stali výhradným predajcom týchto úspešných developerských projektov:

 

 

Referencie developerov

HERRYS, to je profesionálny prístup s kreativitou vo full HD. Pre našu spoločnosť je garanciou zodpovedného prístupu ku klientom a úspechu predaja.
Zobraziť viac
Elena Segečová, člen predstavenstva SITNO HOLDING Real Estate
HERRYS

„Chcel by som sa poďakovať Mgr. Romane Michalovej za skvelý servis, ktorý bol na vysokej úrovni od prvého kontaktu až po samotné odovzdanie. Vždy mi všetko podrobne vysvetlila, vďaka čomu som mal presný prehľad o tom, čo sa aktuálne deje. Viackrát som od nej potreboval pomoc, informácie, resp. niečo dodatočne konzultovať a vždy bola veľmi ochotná a nápomocná, čiže ak som niečo potreboval, tak moja vec bola vyriešená mnohokrát až expresne k mojej absolútnej spokojnosti.“

Peter Kaštíl

Viac referencií