Pre developerov

 

Máme skúsenosti a máme prehľad. Keďže prostredníctvom našej spoločnosti sa realizuje významný podiel predaja nehnuteľností v Bratislave, máme tie najpresnejšie informácie a rozsiahle skúsenosti s predajom developerských projektov.
 
Dlhoročná špecializácia na analyzovanie trhu s novostavbami, profesionálne zvládnuté poradenstvo v oblasti prieskumu a adekvátne definovanie dopytu nám umožňuje nastaviť stratégiu budúcich projektov. V zmysle racionálneho zadefinovania optimálnych výmer bytových jednotiek, skladby bytov v rámci projektu, ako aj ich cenotvorby v spoločnosti HERRYS vytvárame overené zdroje informácií pre developerov. V nadväznosti na dôkladné nastavenie projektu a na základe našich dlhoročných skúseností poskytujeme služby v oblasti projektového manažmentu predaja a marketingovej komunikácie projektov. 

 

Spolupráca predstavuje:

 

Štandardné riešenie pre developerov
Lepšiu voľbu ako vlastný predaj – pri rovnakých alebo menších nákladoch
Efektívny predaj – optimálna rýchlosť za primerané ceny
Komplexný marketing – nie len reklama
Analýzy trhu a dopytu
Real-time analýza odozvy marketingových nástrojov – Google, inzercia realitné portály a OOH kampane, sociálne siete
Efektívne riešenie nákladov na reklamu
Analýzy cieľových skupín
Analýzy klientov a ich správania vyplývajúce z údajov (CRM)
 

 

 

Konkurenčné výhody:

 
Oslovenie a kumulácia väčšieho množstva klientov/dopytu vďaka rozsiahlej ponuke
Šetrenie nákladov na komunikáciu a reklamu
Prehľad o trhu – nie len z projektov predávaných HERRYSom
Predajcovia špecializovaní na predaj novostavieb, či už z papiera alebo dokončených projektov
Obchodne a komunikačne zruční predajcovia
Skúsený projektový manažér
Vysoká efektivita predaja
Real-time reakcie na výstup z reklamy a priamej väzby od klientov – okamžitá reakcia kampaní na potreby predaja
Presná evidencia a vyhodnocovanie
Aktívna rozsiahla databáza klientov – viac ako 8.000 aktívnych kontaktov

 

 

 

 

 

S developermi vieme spolupracovať od fázy obstarania pozemku. Naše služby zahŕňajú:

 

Konzultácie a poradenstvo

 

V prípravnej fáze projektu:
 

Odporúčania k využitiu pozemku v zmysle funkčnej náplne,
odporúčania k pozicioningu projektu porovnanie s potenciálnymi konkurenčnými projektmi,
odporúčania k skladbe bytov,
odporúčania k výmerám bytov,
odporúčania k dispozičným riešeniam bytov,
odporúčania k štandardnému vybaveniu bytov,
odporúčania k cenotvorbe a vytvorenie cenníka,
odporúčania a nastavenie reklamnej kampane a potrebných marketingových nástrojov,
odporúčania k legálnej štruktúre a obsahu predajných dokumentov a zmlúv,
odporúčanie a zabezpečenia nastavenia financovania projektov v hypotekárnych bankách.


 

V predpredajnej a predajnej fáze projektu:
 

Zabezpečenie reklamy a inzercie,
prezentácia predajných a marketingových materiálov,
prezentácia technickej dokumentácie,
prezentácia a vysvetlenie zmluvných dokumentov,
zabezpečenie podpisov zmluvných dokumentov,
administrácia zmluvných dokumentov,
pravidelný reporting – predaj aj marketing,
spätná väzba od klientov stretávanie sa so záujemcami o kúpu,
obhliadky nehnuteľností,
prezentácia, a výklad k financovaniu nového bývania.
 
 

Tabuľka nižšie zobrazuje aktuálny stav predaja projektov k 16.6.2020

 

Predaj + marketing 

 

V HERRYSe sme spojili predaj a marketing do jedného balíka, aby sme zabezpečili čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase a boli čo najviac efektívny. 
Okrem predaja pre projekty zabezpečujeme i nasledovné marketingové služby:

 

Branding a pozicioning projektu
Vizuálna identita a kreatívna idea
Marketingová stratégia, plán a jeho napĺňanie
Kompletné grafické a obsahové spracovanie
Copywriting
Web stránka projektu (kompletné riešenie na kľúč)
Outdoor & Print
Public relations & sociálne siete
Eventy (napr. Deň otvorených dverí, Otvorenie vzorového bytu)
Prezentácia projektu na realitných portáloch a denná starostlivosť o inzerciu


 

Najväčšie výhody predajnej a marketingovej stratégie HERRYS sú:

Optimalizácia marketingových nákladov pre developerov  (real spending)
Flexibilná marketingová kampaň
Denná aktívna spolupráca marketingového a predajného tímu
Rýchla reakcia na situáciu na trhu
Podrobný prieskum trhu novostavieb v Bratislave a z neho vyplývajúce reálne nastavenia projektu
Aktívna práca s databázou klientov HERRYS 

 

Nie je umenie začať projekt predávať. Skutočné umenie je ho i úspešne vypredať.

Sme hrdí, že sme sa stali výhradným predajcom týchto úspešných developerských projektov:

 

 

Referencie developerov

HERRYS, to je profesionálny prístup s kreativitou vo full HD. Pre našu spoločnosť je garanciou zodpovedného prístupu ku klientom a úspechu predaja.
Zobraziť viac
Elena Segečová, člen predstavenstva SITNO HOLDING Real Estate
HERRYS

„Rýchle služby a ústretový prístup pána Rezeka vrelo doporučujem!“

PhDr.Ing. Lenka Čamborová

Viac referencií