Pre developerov

 

Máme skúsenosti a máme prehľad. Keďže prostredníctvom našej spoločnosti sa realizuje významný podiel predaja nehnuteľností v Bratislave, máme tie najpresnejšie informácie a rozsiahle skúsenosti s predajom developerských projektov.

Dlhoročná špecializácia na analyzovanie trhu s novostavbami, profesionálne zvládnuté poradenstvo v oblasti prieskumu a adekvátne definovanie dopytu nám umožňuje nastaviť stratégiu budúcich projektov. V zmysle racionálneho zadefinovania optimálnych výmer bytových jednotiek, skladby bytov v rámci projektu, ako aj ich cenotvorby v spoločnosti HERRYS vytvárame overené zdroje informácií pre developerov. V nadväznosti na dôkladné nastavenie projektu a na základe našich dlhoročných skúseností poskytujeme služby v oblasti projektového manažmentu predaja a marketingovej komunikácie projektov. 

Spolupráca predstavuje:

 • Štandardné riešenie pre developerov
 • Lepšiu voľbu ako vlastný predaj – pri rovnakých alebo menších nákladoch
 • Efektívny predaj – optimálna rýchlosť za primerané ceny
 • Komplexný marketing – nie len reklama
 • Analýzy trhu a dopytu
 • Real-time analýza odozvy marketingových nástrojov – Google, inzercia realitné portály a OOh kampane, sociálne siete
 • Efektívne riešenie nákladov na reklamu
 • Analýzy cieľových skupín
 • Analýzy klientov a ich správania vyplývajúce z údajov (CRM)

Konkurenčné výhody

 • Oslovenie a kumulácia väčšieho množstva klientov/dopytu vďaka rozsiahlej ponuke
 • Šetrenie nákladov na komunikáciu a reklamu
 • Prehľad o trhu – nie len z projektov predávaných HERRYSom
 • Predajcovia špecializovaní na predaj novostavieb, či už z papiera alebo dokončených
 • Obchodne a komunikačne zruční predajcovia
 • Skúsený projektový manažér
 • Vysoká efektivita predaja
 • Real-time reakcie na výstup z reklamy a priamej väzby od klientov – okamžitá reakcia kampaní na potreby predaja
 • Presná evidencia a vyhodnocovanie
 • Aktívna rozsiahla databáza klientov – viac ako 8.000 aktívnych kontaktov

S developermi vieme spolupracovať od fázy obstarania pozemku. Naše služby zahŕňajú:

Konzultácie a poradenstvo

V prípravnej fáze projektu:

 • odporúčania k využitiu pozemku v zmysle funkčnej náplne,
 • odporúčania k pozicioningu projektu porovnanie s potenciálnymi konkurenčnými projektmi,
 • odporúčania k skladbe bytov,
 • odporúčania k výmerám bytov,
 • odporúčania k dispozičným riešeniam bytov,
 • odporúčania k štandardnému vybaveniu bytov,
 • odporúčania k cenotvorbe a vytvorenie cenníka,
 • odporúčania a nastavenie reklamnej kampane a potrebných marketingových nástrojov,
 • odporúčania k legálnej štruktúre a obsahu predajných dokumentov a zmlúv,
 • odporúčanie a zabezpečenia nastavenia financovania projektov v hypotekárnych bankách.

V predpredajnej a predajnej fáze projektu:

 • zabezpečenie reklamy a inzercie,
 • prezentácia predajných a marketingových materiálov,
 • prezentácia technickej dokumentácie,
 • prezentácia a vysvetlenie zmluvných dokumentov,
 • zabezpečenie podpisov zmluvných dokumentov,
 • administrácia zmluvných dokumentov,
 • pravidelný reporting – predaj aj marketing,
 • spätná väzba od klientov stretávanie sa so záujemcami o kúpu,
 • obhliadky nehnuteľností,
 • prezentácia, a výklad k financovaniu nového bývania.
   

Stav predaja projektov k 28.2.2018:

Predaj & marketing

V HERRYSe sme spojili predaj a marketing do jedného balíka, aby sme zabezpečili čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase a boli čo najviac efektívny. Okrem predaja pre projekty zabezpečujeme i nasledovné marketingové služby:

 • Branding a pozicioning projektu
 • Vizuálna identita a kreatívna idea
 • Marketingová stratégia, plán a jeho napĺňanie
 • Kompletné grafické a obsahové spracovanie
 • Copywriting
 • Web stránka projektu (kompletné riešenie na kľúč)
 • Outdoor & Print
 • Public relations & sociálne siete
 • Eventy (napr. Deň otvorených dverí, Otvorenie vzorového bytu)
 • Prezentácia projektu na realitných portáloch a denná starostlivosť o inzerciu


Najväčšie výhody predaj & marketing stratégie HERRYS sú:

 • Optimalizácia marketingových nákladov (real spending)
 • Flexibilná marketingová kampaň
 • Denná aktívna spolupráca marketingového a predajného tímu
 • Rýchla reakcia na situáciu na trhu
 • Podrobný prieskum trhu novostavieb v Bratislave a z neho vyplývajúce reálne nastavenia projektu
 • Aktívna práca s databázou klientov HERRYS (viac ako 10.000 kontaktov) 

 

Nie je umenie začať projekt predávať. Skutočné umenie je ho i úspešne vypredať. Sme hrdí, že sme sa stali výhradným predajcom týchto úspešných developerských projektov:

 

 
 
 

So spoločnosťou HERRYS spolupracujeme od roku 2011. Už po úvodných stretnutiach sme vedeli, že našim partnerom sa stala veľmi ústretová a proaktívna spoločnosť, ktorá vie vždy poskytnúť informáciu o aktuálnom stavu na trhu s adekvátnymi odporúčaniami na zlepšenie predajných nástrojov. Vo veľmi krátkom horizonte sa ukázala ich predajná dravosť. Na základe ich úspešných výsledkov spoločnosť HERRYS vyhrala aj našu vnútropodnikovú súťaž Najlepšieho predajcu za rok 2011. Ich predajné aktivity nám potvrdili, že vzájomná spolupráca nám prináša kvalitné zastupovanie pri predaji našich projektov.

Anita Štefány, sales and marketing manager GTC Real Estate