Štandard

 

ZÁKLADY

 

Základové konštrukcie sú riešené ako základové pásy z betónu šírky 600 a hĺbky 1100 mm

Základná doska hrúbky 220 mm

 

ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 

Nosné murivo z pálených tehál WIENERBERGER hr. 300 mm

Stropné konštrukcie 1. NP sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky s hrúbkou 220 mm

Schodisko navrhnuté ako jednoramenné železobetónové

Nenosné murivo z pálených tehál WIENERBERGER hr. 115 mm

 

FASÁDA

 

Silikátová omietka na kontaktnom zateplení hrúbky min. 150 mm

 

STRECHA

 

Hlavnou hydroizoláciou je izolácia na báze PVC - FATRAFOL

Tepelné izolácie v strešnom plášti sú z minerálnej vlny KNAUF hr. 400 mm

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN, STROPOV

 

Murované, železobetónové steny a železobetónové stropy budú omietnuté omietkou ht. 10 - 20 mm

Priečky, steny v kúpeľniach a WC budú omietnuté omietkou hr. 10 - 20 mm

Povrchová úprava stien a stropov - maľovka biela

 

VÝPLNE DVERNÝCH A OKENNÝCH OTVOROV

 

Okná, dvere a zasklené steny z plastových profilov značky SCHUCO Livlng 82 MD opatrené izolačným trojsklom

Vnútorné parapety plastové, vonkajšie parapety z hliníkového plechu vo farbe okenných rámov

Garážová brána s tepelnou izoláciou a pohonom značky HORMANN

Vstupné domové dvere a dvere do technickej miestnosti značky HORMANN

 

ZÁSOBOVANIE VODOU A ÚPRAVA VODY

 

Riešené samostatnou vodovodnou prípojkou na existujúci verejný vodovod

Meranie spotreby vody prostredníctvom podružnej vodomernej šachty podržným vodomerom

 

ODKANALIZOVANIE

 

Riešené samostatnou prípojkou na existujúcu verejnú kanalizáciu

 

TEPELNÁ ÚŽITKOVÁ VODA A KÚRENIE

 

Na prípravu teplej vody bude slúžiť  tepelné čerpadlo TATRAMAT TEC 300 TM s 300l zásobníkom na vodu

Na vykurovanie objektu budú použité vykurovacie elektrické podlahové rohože značky FENIX

Regulácia tepla ovládaná prostredníctvom dotykových termostatov umiestnených v každej z miestností (dom rozdelený na 8 zón), ovládanie cez wifi

V dome bude inštalovaný komín značky SCHIEDEL

 

ELEKTROINŠTALÁCIA

 

Svietidlá - v každej izbe domu budú voľné vývody pre svietidlá ukončené v zmysle STN

Dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu

Zásuvky a vypínače značky LEGRAND sú realizované kompletne vo všetkých priestoroch domu

 

VZDUCHOTECHNIKA

 

Realizovaná predpríprava na klimatizačné jednotky

 

INÉ

 

Vstupná príjazdová brána otváraná na diaľkové ovládanie

Areálová príjazdová cesta s obratiskom zhotovená zo zámkovej dlažby

„Prostredníctvom realitnej kancelárie HERRYS sme kúpili dve nehnuteľnosti. Počas celého priebehu od obhliadky až po zapísanie do katastra sme boli prácou s p. JUDr. Martinom Bečárom a p. Mgr. Romanou Michalovou maximálne spokojní. Ochota, pružnosť, rýchlosť a hlavne profesionálny prístup na 100%. Ďakujeme “

Hrabčákovci

Viac referencií