Vyhľadávanie
Nové hľadanie

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti HERRYS s. r. o.

Realitná spoločnosť HERRYS s. r. o. vydala tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje podmienky a spôsob vybavovania reklamácií zo strany spotrebiteľov:

  1. Realitnou spoločnosťou HERRYS s. r. o. sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, pod názvom HERRYS s. r. o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 61514/B.
  2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná spoločnosť HERRYS s. r. o. poskytuje realitné služby, prípadne iné služby spojené s realitnou činnosťou. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou spoločnosťou HERRYS s. r. o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady v podobe „reklamácie“.
  3. Klient môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese HERRYS s. r. o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava alebo emailom na: info-ZVNC-herrys.sk alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti HERRYS s. r. o.
  4. Reklamácia bude realitnou spoločnosťou HERRYS s. r. o. vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná spoločnosť s klientom písomne nedohodne inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť.
  5. Realitná spoločnosť HERRYS s. r. o. spíše s klientom o každej uplatnenej reklamácii reklamačný protokol, kedy má klient nárok na jeho kópiu. 
  6. Reklamácia môže byť realitnou spoločnosťou HERRYS s. r. o. uznaná alebo zamietnutá. Pokiaľ je reklamácia uznaná realitnou spoločnosťou HERRYS s. r. o., realitná spoločnosť bude robiť všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k čo najväčšej spokojnosti klienta. Ak nastane skutočnosť, že nežiadúci stav nebude možné odstrániť zo strany realitnej spoločnosti HERRYS s. r. o., klient môže požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb alebo mu spoločnosť nanovo poskytne predmetnú službu. Pokiaľ je reklamácia zamietnutá realitnou spoločnosťou HERRYS s. r. o. do 12 mesiacov od kúpy služby, spoločnosť musí reklamáciu odborne posúdiť. Realitná spoločnosť HERRYS s. r. o.  poskytne klientovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  7. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná spoločnosť HERRYS s. r. o. dôsledky a následne na to, sa snaží zamedziť ďalším podobným prípadom.
  8. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých členov realitnej spoločnosti HERRYS s. r. o. Spoločnosť zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi SR, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Reklamačný formulár na stiahnutie

Bezplatné ohodnotenie Vašej nehnuteľnosti
Základom úspešného predaja je optimálne nastavenie predajnej ceny. HERRYS vašu nehnuteľnosť odborne ohodnotí,zvolí vhodnú predajnú stratégiu pre rýchly a úspešný predaj...
Čítajte viac >>>
Kontakt
Uvažujete nad kúpou, predajom alebo prenájmom nehnuteľnosti? Radi Vám poskytneme komplexné informácie telefonicky alebo osobne v kancelárii na Bajkalskej 9/a alebo Žilinskej 7-9 v Bratislave...
Čítajte viac >>>
Newsletter
Máte záujem o aktuálne informácie z oblasti realít? Prihláste sa na odber herrysnews a nepremeškajte možnosť mať vždy čerstvé správy o realitnej ponuke ako prvý...
Čítajte viac >>>
Referencie
HERRYS je pre našu spoločnosť garanciou zodpovedného prístupu ku klientom a úspechu predaja. HERRYS, to je profesionálny prístup s kreativitou vo full HD...
Čítajte viac >>>
FAQ
Kedy je správny čas na predaj nehnuteľnosti? Za koľko môžem predať svoju nehnuteľnosť? Čo zahŕňa provízia realitnej kancelárie? Prečo by som mal kontaktovať práve realitnú spoločnosť HERRYS?
Čítajte viac >>>
REKLAMAČNÝ PORIADOK
Realitná spoločnosť HERRYS s. r. o. vydala tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje podmienky a spôsob vybavovania reklamácií zo strany spotrebiteľov:
Čítajte viac >>>

Veľmi oceňujem profesionálny a zároveň prozákaznícky prístup pani Kučovej. Vždy sa mi snažila vyhovieť a poradiť v každom smere, a to aj keď už bol obchod uskutočnený.

Roman Garaj
Chcem predať
svoju nehnuteľnosť
Chcem
kúpiť nehnuteľnosť