„Moja vďaka patrí Mgr. Lucii Large za absolútne profesionálny prístup.“

Mária Ďuračková

Viac referencií