„Všetko bolo v poriadku a načas.“

Bruno Duthoit

Viac referencií