Financovanie

1./ Nezáväzná predrezervácia po dobu 3 pracovných dní

2./ Podpis rezervačnej zmluvy

Podpis rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku vo výške 3 000 € vrátane DPH do 3 kalendárnych dní odo dňa podpisu rezervačnej zmluvy. Rezervačný poplatok sa započítava do celkovej kúpnej ceny.

3./ Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve / 1. splátka kúpnej ceny

Podpis zmluvy o budúcnej kúpnej zmluve a úhrada 1. splátky kúpnej ceny vo výške 15 % z celkovej kúpnej ceny do 5 kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Rezervačný poplatok sa započítava do 1. splátky kúpnej ceny.

4./ Výber farebných dekórov a materiálov štandardného vybavenia bytu

Všetky byty sa predávajú vrátane štandardného vybavenia, pričom ale ponúkame viaceré farebné dékóry a materiály štandardného vybavenia, z ktorých si môžete vybrať, a tak si individualizovať svoj vlastný byt.

5./ Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytový dom / Podpis kúpnej zmluvy

Po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, pridelení súpisného čísla a zapísaní bytového domu do operátu katastra nehnuteľností, budete vyzvaní na podpis kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu je potrebné podpísať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy.

6./ Úhrada 2- splátky kúpnej ceny / Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Úhrada 2. splátky kúpnej ceny do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. Do 10 pracovných dní odo dňa úhrady 2. splátky kúpnej ceny bude podaný návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech nového majiteľa.

7./ Odovzdanie nehnuteľnosti

Na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budú nehnuteľnosti odovzdané novému majiteľovi. Pri odovzdaní nehnuteľností bude spísaný preberací protokol a odovzdané kľúče novému majiteľovi.

„Chcela by som ohodnotiť Vaše služby za predaj nehnuteľnosti. Chcela by som hlavne pozdvihnúť pracovitosť, ochotu p. Michalovej. Taký prístup aký mala ona, som ešte nezažila. Bola vo všetkom veľmi ochotná. Aj keď sme byt nenašli, verím, že raz nájdeme. Jej pracovitosť hodnotím na najlepšiu.“

Hana Petríková

Viac referencií