Vyhľadávanie
Nové hľadanie

HERRYS - Novostavba, Predaj, Bratislava-Nové Mesto

ID Podlažie Počet
izieb
Interiér
m2
Cena (€)
bez DPH
Cena (€)
s DPH
Stav Pôdorys
ID Podlažie Počet
izieb
Interiér
m2
Cena (€)
bez DPH
Cena (€)
s DPH
Stav Pôdorys
1A-0201 2 2 41.92 predané
1A-0202 2 2 45.58 predané
1A-0203 2 2 53.58 predané
1A-0204 2 2 57.56 predané
1A-0205 2 2 52.97 predané
1A-0206 2 2 53.32 predané
1A-0207 2 2 47.15 predané
1A-0208 2 4 77.99 predané
1A-0209 2 1 37.36 predané
1A-0301 3 2 41.92 predané
1A-0302 3 2 45.58 predané
1A-0303 3 2 53.58 predané
1A-0304 3 2 57.56 predané
1A-0305 3 2 52.97 predané
1A-0306 3 2 53.32 predané
1A-0307 3 2 47.15 predané
1A-0308 3 4 77.99 predané
1A-0309 3 1 37.36 predané
1A-0401 4 2 41.92 predané
1A-0402 4 2 45.58 predané
1A-0403 4 2 53.58 predané
1A-0404 4 2 57.56 predané
1A-0405 4 2 52.97 predané
1A-0406 4 2 53.32 predané
1A-0407 4 2 47.15 predané
1A-0408 4 4 77.99 predané
1A-0409 4 1 37.36 predané
1A-0501 5 2 61.06 predané
1A-0502 5 2 67.13 predané
1A-0503 5 1 26.47 predané
1A-0504 5 1 28.18 predané
1A-0505 5 2 52.97 predané
1A-0506 5 2 53.32 predané
1A-0507 5 2 47.15 predané
1A-0508 5 4 77.99 predané
1A-0509 5 1 37.36 predané
1A-0601 6 2 59.03 predané
1A-0602 6 2 57.55 predané
1A-0603 6 2 52.97 predané
1A-0604 6 2 53.32 predané
1A-0605 6 2 47.15 predané
1A-0606 6 4 77.99 predané
1A-0607 6 1 37.36 predané
1A-0701 7 2 58.49 predané
1A-0702 7 2 56.94 predané
1A-0703 7 1 25.83 predané
1A-0704 7 1 24.02 predané
1A-0705 7 2 47.15 predané
1A-0706 7 4 77.99 predané
1A-0707 7 1 37.36 predané
1A-0801 8 2 55.61 predané
1A-0802 8 2 52.38 predané
1A-0803 8 2 47.15 predané
1A-0804 8 4 77.99 predané
1A-0805 8 1 37.36 predané
1A-0901 9 2 42.38 predané
1A-0902 9 3 67.88 predané
1A-0903 9 1 36.30 predané
2A-0201 2 1 39.82 predané
2A-0202 2 2 49.46 predané
2A-0203 2 3 72.20 predané
2A-0204 2 2 51.63 predané
2A-0205 2 2 58.33 predané
2A-0206 2 2 53.20 predané
2A-0207 2 2 59.23 predané
2A-0208 2 3 66.56 predané
2A-0301 3 1 39.82 predané
2A-0302 3 2 49.46 predané
2A-0303 3 3 72.20 predané
2A-0304 3 2 51.63 predané
2A-0305 3 2 58.33 predané
2A-0306 3 2 53.20 predané
2A-0307 3 2 59.23 predané
2A-0308 3 3 66.56 predané
2A-0401 4 1 39.82 predané
2A-0402 4 2 49.46 predané
2A-0403 4 3 72.20 predané
2A-0404 4 2 51.63 predané
2A-0405 4 2 58.33 predané
2A-0406 4 2 53.20 predané
2A-0407 4 2 59.23 predané
2A-0408 4 3 66.56 predané
2A-0501 5 1 39.82 predané
2A-0502 5 2 49.46 predané
2A-0503 5 3 72.20 predané
2A-0504 5 2 51.63 predané
2A-0505 5 2 58.33 predané
2A-0506 5 2 53.20 predané
2A-0507 5 3 66.56 predané
2A-0508 5 1 49.18 predané
2A-0601 6 1 39.82 predané
2A-0602 6 2 49.46 predané
2A-0603 6 3 72.20 predané
2A-0604 6 2 51.63 predané
2A-0605 6 3 73.70 predané
2A-0606 6 3 73.85 predané
2A-0701 7 1 39.82 predané
2A-0702 7 2 49.46 predané
2A-0703 7 3 72.20 predané
2A-0704 7 2 51.63 predané
2A-0705 7 2 58.51 predané
2A-0706 7 2 57.85 predané
2A-0801 8 1 39.82 predané
2A-0802 8 2 49.46 predané
2A-0803 8 2 51.62 predané
2A-0804 8 2 77.43 predané
2A-0805 8 3 72.20 predané
2A-0901 9 1 34.48 predané
2A-0902 9 2 40.88 predané
2A-0903 9 2 45.08 predané
2A-0904 9 3 67.36 predané

Štandardy

Bytový dom A

Základová doska: Bytový dom A je založený na dilatovanej železobetónovej doske hr. 500 -1000 mm položenej na podkladovom betóne hr. 100 mm s hydroizoláciou do výšky 500 mm nad úroveň maximálnej hladiny spodnej vody, t.j. 135,50 m.n.m.

Zvislé nosné konštrukcie tvorí na 1.PP a 1.NP systém železobetónových stĺpov priemeru 500 mm a pilierov oválneho tvaru 500/1200, ktoré sú spolu so schodiskovými stenami a výťahovými šachtami podpornými prvkami suterénu a prízemia. Zvislé nosné konštrukcie od 2.NP tvoria železobetónové steny chodby a na ne kolmo napojené železobetónové steny bytov v osovej vzdialenosti 7,5 m uložené na hlavice stĺpov a pilierov v 1NP. Hrúbka stien je 180 a 250 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové stropné dosky hr. 220 mm, preklady a stenové nosníky.

Schodisko je dvoj a trojramenné so železobetónovou doskou hr. 180 mm, uložené na podesty a medzipodesty s povrchovou úpravou Gress dlažba s protišmykovými drážkami na nástupniciach. Zábradlie je oceľové s náterom.

Obvodový plášť je murovaný z tehál Porotherm hr. 250 mm so zeteplením minerálnou vlnou hr. 120 mm a pri železobetónových stenách hr. 180 mm so zateplením minerálnou vlnou hr. 150 mm. Na fasáde je štrukturovaná  omietka a čiastočne obklad z Max-dosiek.

Strecha bytového domu je pokrytá hydroizoláciou Fatrafol s tepelnou izoláciou hr. 200 a 170 mm priťažená štrkovým zásypom. Strecha suterénu/garáže je pojazdná , nezateplená,  vystužená betónová doska s mechanickým hladením určená na parkovanie motorových vozidiel.

Vnútorné deliace priečky sú železobetónové hr. 180 mm a murované z Porotherm hr. 140 a 115 mm s vápenocementovou omietkou a bielym náterom.

Stropy vo verejných priestoroch sú z hladkého výškovo a tvarovo členeného sadrokartónu s bielym náterom s osadenými svietidlami. V rámci podhľadov sú umiestnené rozvody ústredného vykurovania, NN, dátové a iné technické rozvody.

Dvere v spoločných priestoroch sú bezpečnostné , hliníkové, čiastočne presklené, požiaruodolné, dymotesné,  osadené do oceľovej zárubne. Otváranie dverí bude zabezpečené aj elektromechanickým zámkom.

Podlahy v suteréne, v technických a skladových priestoroch bytového domu majú cementový poter. V spoločných priestoroch je dlažba z umelého neglazovaného kameňa Gress, trieda odolnosti IV, protišmykovosť R9, hrúbky 9 mm.

Zábradlia sú kovové vyplnené sklom, Max doskami alebo dierovaným plechom. Výška zábradlia je 1100 mm. Výplň zábradlia závisí od podlažia a typu bytu.

Výťah s kapacitou 15 osôb s dvojpanelovými teleskopickými dverami z brúsenej nereze s ovládacím panelom z bieleho skla s LED podsvietením, Telealarmom napojeným na dispečing je umiestnený obidvoch schodiskách. Výťahy majú vlastný dobeh pri výpadku elektrickej energie.

V garáži bude inštalovaných dvanásť indikátorov výskytu kysličníka uhoľnatého napojený na odsávací ventilátor na streche.Vjazdová a výjazdová rampa do podzemnej garáže je s protišmykovou úpravou Garážová brána je sekčná s diaľkovým ovládaním s vetracími mriežkami. V garáži je horizontálne a vertikálne dopravné značenie. Osvetlenie v garáži je na pohybový senzor. Steny sú z pohľadového betónu.

Skladové priestory sa nachádzajú na prízemí bytového domu. Sú murované s drevenými uzamykateľnými dverami osadenými v oceľovej zárubni s prirodzeným vetraním, vapenocementovou omietkou a bielym náterom. Skladové priestory majú individuálne osvetlenie.

INŽINIERSKE SIETE

Elektrická požiarna signalizácia je inštalovaná s automatickou opticko-dymovo-tepelnou detekciou v garáži a s tlačidlovými hlásičmi umiestnenými na únikových cestách pri všetkých východoch na voľné priestranstvo a od 2.NP pri vchodoch na únikové schodiská. Požiarny poplach je signalizovaný na požiarnych paneloch a prostredníctvom evakuačnej opticko-akustickej sirény.

Elektroinštalácia bytu je napojená na bytový rozvádzač umiestnený nad vchodovými dverami so samostatným meraním spotreby pre každý byt umiestnený v hlavnom rozvádzači na 1.NP.Svetelné obvody a zásuvkové obvody sú v každej miestnosti ukončené zásuvkami a spínačmi. Svietidlá nie sú predmetom štandardu. Kuchyňa má predprípravu pre elektrické spotrebiče, pričom elektrický sporák je napojený zo samostatného prúdového obvodu. Digestor sa napája zo svetelného obvodu.

Vodomery pre jednotlivé byty sú umiestnené v inštalačných šachtách bytov.

Vykurovanie a ohrev teplej vody je zabezpečený cez domovú odovzdávaciu stanicu tepla umiestnenú na 1.PP so samostatným meraním spotreby tepelnej energie na vstupe pre ústredné kúrenie a prípravu teplej vody pripojenú na existujúcu sídliskovú plynovú kotolňu. Každý byt ma zároveň samostatné meranie spotreby tepla a teplej vody bytu. V obytných miestnostiach sú umiestnené panelové oceľové vykurovacie telesá s ventilmi s nastaviteľnou reguláciou s digitálnym termostatom. V kúpeľni je umiestnené biele rebríkové vykurovacie teleso s ventilom s nastaviteľnou reguláciou.

Audio / Video systém pozostáva zo vstupných audio /video panelov pred vchodovými dverami do obidvoch schodísk. Vnútorné audito/ video panely sú umiestnené v každej bytovej jednotke a v dvojpodlažných bytoch aj v mezonetovej časti.

Dátové rozvody sú projektované a realizované tak, aby umožnili poskytovanie dátových služieb pre väčšinu providerov na trhu v Bratislave. Slaboprúdové bytové rozvádzače sú umiestnené nad vstupnými dverami vedľa NN rozvádzača. V byte je samostatná kabeláž pre príjem televízneho signálu koaxiálnym káblom a pre dátové pripojenie metalickým káblom. TV signál je privedený do obývacej izby a spálne. Dátové zásuvky sú umiestnené vo všetkých izbách.

Vetranie kúpeľni, WC a šatníkov je zabezpečené nástennými ventilátormi napojenými na stúpacie potrubie vedené na strechu so spätnou klapkou a nastaviteľným časovačom vypnutia. V kuchyniach je možnosť inštalácie recirkulačného digestora s filtrami s aktívnym uhlím.
 

INTERIÉR BYTU

Vchodové dvere do bytu sú jednokrídlové, protipožiarne, plné, osadené do oceľovej zárubne s požiarnym kovaním, s guľou zo strany chodby, s dreveným prahom a kukátkom.

Interiérové dvere v bytoch sú jednokrídlové plné falcové dvere šírky 600 – 900 mm so zámkom osadené do zárubne vo farbe dverí s viditeľnými závesmi.

Sanita pozostáva z vane, umývadla, sprchovej vaničky, sprchovej zásteny, umývadielka, zavesného WC so sedákom. Vo WC je nainštalovaný podomietkový systém. Pripojenie pre práčku je ukončené práčkovým ventilom.

Batérie sú jednopákové v prevedení chróm. Pre vaňu a sprchový kút obsahujú aj sprchovú súpravu s držiakom. 

Podlaha je okrem hygienických miestností laminátová s imitáciou dreva hr. 8 mm.V kúpeľni a na toaletách je keramická dlažba hr. 8 mm, trieda odolnosti II, protišmykovosť R9. Na balkóne je protišmyková keramická dlažba. Na terase sú vymývané platne uložené na nastaviteľných podložkách v rovine.

Obklady v hygienických miestnostiach sú do výšky 2 m.

Povrchová úprava stien a stropov je vapenocementová omietka s bielym náterom. Strop na chodbe je z hladkého sadrokartónu s bielym náterom.

OSTATNÉ

Pred každým bytovým domom je detské ihrisko, lavičky, prístrešky pre smetné koše. Spevnené plochy v okolí bytového domu sú zo zámkovej dlažby s bezbariérovým prístupom do bytového domu. V okolí bytového domu je vysadená zeleň. Pri vchode do schodiska je čistiaca rohož a informačná tabuľa pre vlastníkov bytov. Na 1.NP sú v spoločných priestoroch umiestnené poštové schránky.

 

Developer si vyhradzuje právo zmeny štandardu bytu a bytového domu. Zmenená časť štandardu bude nahradená produktom porovnateľnej kvality.

O lokalite

Bytový dom A,B,C ú stategicky umiestnené medzi ulicami Vajnorská a Račianska s výbornou dostupnosťou autom/pešo/MHD smerom do centra mesta, Rače, na D1.

Dostupnosť:

Polu City Center - 3 min. autom,
Kuchajda - 3 min. autom,
Železničná stanica Vinohrady - 2 min. autom,
Autobusová zastávka: autobus č. 51 (Nobelova ul., cca 6 min. pešo 4, 58, 196, 3, 5, 6, 59, 75)
 

BYTY NOBELOVA

EN

Ponúkame Vám na predaj byty v jedinečnom projekte Nobelova, ktorý prináša atraktívne a dostupné bývanie. Projekt situovaný v mestskej časti Bratislava Nové Mesto pozostáva z 3 samostatných blokov (A, B, C) strategicky umiestnených medzi  ulicami Vajnorská a Račianska s výbornou dostupnosťou do centra, Rače, Vajnor, na D1.

V bloku A je naplánovaných 111 bytových jednotiek (1kk, 2 kk, 3kk a 4kk) s rozlohou od 24,02 m2 do 77,99 m2.

Byty sú vybavené v štandarde, súčasťou ktorého budú exteriérové a interiérové dvere, laminátové podlahy, obklady, dlažby, sanita kúpeľní a podlahové kúrenie. Ku každému bytu je možnosť zakúpiť si pivničnú kobku. K dispozícii budú garážové ako aj vonkajšie parkovacie státia.

Začiatok výstavby bytového domu A – máj 2015 a predpokladaný termín kolaudácie Q4 2016.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím neváhajte kontaktovať na čísle 0948 784 555.

Koniec výstavby: 11/2016
Aktuálne: Vypredané!
Celkový počet: 111
Výmera: 0,00 - 0,00 m2
Počet poschodí: 9
Druh parkovania: vyhradené parkovanie
Dohodnite si obhliadku
Chcem byť informovaný o novinkách
 


Moje naposledy
zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť
Chcem predať
svoju nehnuteľnosť
Chcem
kúpiť nehnuteľnosť